Liczone w euro, aktywa rezerwowe wyniosły w lutym br. 62 626,7 mln euro wobec 60 926,4 mln euro miesiąc wcześniej oraz w porównaniu do 48,85 mld euro rok wcześniej.

Aktywa zagraniczne netto wyniosły na koniec lutego 232 918,5 mln zł wobec 231 222,6 mln zł miesiąc wcześniej, podał też NBP.