"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bankier.pl (…) postanawia znieść dematerializację akcji oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie. Pod koniec stycznia główny udziałowiec spółki MIH Allegro ogłosił przymusowy wykup 8,84% akcji Bankier.pl, poinformował UniCredit CAIB Poland pośredniczący w transakcji. Cenę ustalono na 9 zł za akcję.

MIH Allegro, z południowoafrykańskiej grupy medialnej Naspers, już wcześniej ogłosiło zamiar wycofania Bankier.pl z giełdy. Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa Bankier.pl miała 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14,29 mln zł wobec 14,77 mln zł.