Według Wojciecha Drzewieckiego, szefa Samaru, wynika, że na obserwowane osłabienie popytu na nowe samochody niewątpliwie wpływ – obok przyczyn ściśle ekonomicznych, czyli m.in. wciąż nie najlepszych nastrojów konsumentów, czy obaw przed wzrostem bezrobocia – miała też mroźna i śnieżna zima, która skutecznie zmniejszyła aktywność klientów.

Ale słabsza sprzedaż to także ograniczony poziom eksportu aut z polskich salonów, będący z jednej strony wynikiem zakończenia programów wspomagających sprzedaż u naszych sąsiadów, z drugiej zaś umacniającym się złotym.

Samar podał, że w lutym firmy zarejestrowały 4,97 tys. aut z kratką, czyli takich, które umożliwiają odliczenie VAT – nieznacznie więcej niż w styczniu (4,81 tys. sztuk). Popyt był więc zdecydowanie mniejszy od notowanego pod koniec 2009 roku, kiedy to w grudniu zarejestrowano ich ponad 10 tys.

Mimo to udział aut z homologacją ciężarową w rejestracjach wszystkich samochodów osobowych jest wciąż bardzo wysoki. W lutym wyniósł on 22, 4 proc.

Samar co miesiąc podaje komunikat na temat rejestracji nowych aut na podstawie wstępnych danych pozyskanych z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.

217,4 tys. aut osobowych i osobowych z homo- logacją ciężarową zarejestrowano w lutym w Polsce