"Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Polskie LNG na rzecz PGNiG usługi regazyfikacji gazu LNG w terminalu LNG w Świnoujściu przez okres 20 lat od dnia 1 lipca 2014 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa obejmuje co najmniej 10 zawinięć tankowców z LNG do terminalu, wyładunek i odbiór gazu LNG przez terminal, regazyfikację LNG, dostarczenie zregazyfikowanego LNG do systemu przesyłowego oraz przeładunek LNG do cystern samochodowych."Umową nie jest objęte świadczenie usług w ramach systemu przesyłowego zlokalizowanego za tzw. 'punktem wyjścia' z terminalu LNG" - czytamy dalej. Szacunkowa wartość umowy w całym okresie jej trwania wynosi 13,1 mld zł.

W czerwcu 2009 roku PGNiG podpisało ostateczną umowę z Qatargas Operating Company Ltd. na dostawę gazu skroplonego (LNG). Umowa na lata 2014-2034, gwarantuje dostawę ok. 1 mln ton gazu LNG rocznie, czyli ok. 1,5 mld m sześc. gazu rocznie o wartości ok. 550 mln USD. Termin uruchomienia dostaw gazu z Kataru jest ściśle związany z harmonogramem budowy, przez OGP Gaz-System i zależną od niej spółkę Polskie LNG Sp. z o.o., terminalu LNG w Świnoujściu, którego oddanie jest również planowane na 2014 r.