"Treść wyroku przyjęliśmy oczywiście z zadowoleniem, potwierdza to bowiem, że plan inwestycji nie zawiera żadnych uchybień. Zależy nam na szybkim terminie rozpatrzenia naszej kasacji w sprawie pozwolenia na budowę złożonej 6 miesięcy temu w NSA, gdyż warunkuje ona natychmiastowy powrót na plac budowy przy Złotej" - powiedział dyrektor ds. rozwoju Orco (ORCOGROUP) w Polsce Krzysztof Godleś, cytowany w komunikacie.

Realizacja inwestycji Złota 44, 192-metrowego apartamentowca autorstwa architekta Daniela Libeskinda, rozpoczęła się w 2007 r., kiedy inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Pozwolenie to zostało zaskarżone przez 7 osób do Wojewody Mazowieckiego, a po oddaleniu tej skargi - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd uwzględnił część argumentacji i uchylił pozwolenie na budowę budynku przy Złotej 44. Inwestor złożył więc we wrześniu 2009 r. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin jej rozpatrzenia nie został wciąż wyznaczony. "Od 6 miesięcy czekamy jedynie na wyznaczenie terminu rozprawy. Bardzo nam zależy aby zakończyć budowę tej sztandarowej dla Warszawy inwestycji przed EURO 2012, ale z każdym miesiącem oczekiwania na rozprawę szanse na to maleją" - dodał Godleś.