KNF zatwierdził prospekt emisyjny Ruch w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 1 545 968 akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 72,12 mln zł straty netto wobec 28,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3969,12 mln zł wobec 4169,60 mln zł.