Zysk operacyjny na poziomie grupy NETIA wyniósł 14,38 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 394,46 mln zł wobec 370,28 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych których średnia wynosiła 19 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez ISB spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 14-26 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 42,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,40 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1175,14 mln zł wobec 1119,62 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 43,26 mln zł zysku netto wobec 18,26 mln zł straty rok wcześniej.