Pozbud

Spółka Pozbud T&R miała 2,19 mln zł zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,53 mln zł wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 24,76 mln zł wobec 21,02 mln zł rok wcześniej.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 6,11 mln zł zysku netto wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 66,74 mln zł wobec 41,44 mln zł.

DSS

Surowce Skalne Zachód (SSZ), spółka zależna od Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS), podpisały z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę przejęcia 85% akcji prywatyzowanej spółki Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Nordea Bank Polska

Nordea Bank Polska (NORDEABP), którego skonsolidowany zysk netto w III kw. wyniósł 76,2 mln zł i był wyższy o 60% w skali roku, zapowiada dalszy dynamiczny rozwój. W całym roku sieć oddziałów ma wzrosnąć o 45 placówek, poinformował bank w komunikacie.

MNI

Spółki z grupy MNI miały na koniec września łącznie 56,4 tys. aktywnych kart SIM, poinformowała firma w komunikacie. MNI podało, że według szacunków firmy badawczej Audytel, na koniec czerwca 2010 r. operatorzy MVNO mieli łącznie ponad 360 tys. aktywnych kart SIM, co oznaczałoby, że na spółki MNI przypada ok. 15% rynku operatorów wirtualnych.

Mercor

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA utrzymali rekomendację dla akcji spółki Mercor, producenta biernych systemów przeciwpożarowych, na poziomie "kupuj", jednocześnie podnosząc cenę docelową do 27,60 zł, wynika z raportu biura datowanego na 28 października, ujawnionego w piątek. >>>>

PGE

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla spółki PGE do „kupuj", a dwunastomiesięczną cenę docelową dla jej akcji do 24,60 zł z 22,84 zł, wynika z raportu datowanego na 28 października, odtajnionego w piątek. >>>>

PBG

Raportem z 4 listopada analitycy Raiffeisen rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów PBG. Pierwsze zalecenie brzmi „redukuj” z ceną docelową na poziomie 200 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji akcje PBG kosztowały 226 zł. W piątek około godz. 10:30 wartość walorów spółki rynek wycenił na 226,4 zł.

PKO BP

W najnowszym raporcie analitycy UBS podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje banku PKO BP, podwyższając jednocześnie cenę docelową do 53 zł z 51 zł. W piątek około godz. 10:30 za akcje PKOBP inwestorzy płacili 46,37 zł.

W raporcie z 5 listopada analitycy KBC Securities nadal rekomendują „kupuj” akcje banku PKO BP. Cena docelowa w rocznej perspektywie została podwyższona do 52 zł z 44,9 zł. W dniu wydania raportu około godz. 16:00 za akcje PKOBP trzeba było zapłacić 46,44 zł.

Tauronu Polska Energia

UBS rozpoczął wydawanie rekomendacji dla spółki energetycznej Tauron Polska Energia od zalecenia „neutralnie” z ceną docelową na poziomie 6,7 zł. W piątek na warszawskiej giełdzie około godz. 10:35 cena akcji TAURONPE wynosiła 6,54 zł.

Alma Market

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA obniżyli rekomendację dla akcji spółki handlowej Alma Marekt do "trzymaj" z "kupuj" z ceną docelową na poziomie 45,50 zł, wynika z raportu biura datowanego na 28 października. >>>>

CEDC

Analitycy DM IDM obniżyli cenę docelową dla akcji producenta alkoholi CEDC do 74,70 zł z 96,00 zł poprzednio, ale podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 28 października, ujawnionego w piątek.>>>>

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej. Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009, poinformowała spółka w komunikacie.
Porównywalny zysk operacyjny za III kwartał 2010 r. wyniósł 32,5 mln USD w porównaniu z 43,5 mln USD w 2009 r. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła porównywalny zysk netto za III kwartał 2010 r., wyłączając działalności zaniechane, na poziomie 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009 r.

Jednocześnie spółka CEDC podała wyniki według standardów U.S. GAAP.
"CEDC miała 68,9 mln USD zysku netto zgodnie ze standardami U.S. GAAP, wyłączając działalności zaniechane w III kw. 2010 r, czyli 0,98 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 45,4 mln USD, czyli 0,83 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009. Zysk operacyjny zgodnie ze standardami U.S. GAAP za III kwartał 2010 r. wyniósł 29,1 mln w porównaniu z 27,0 mln za rok 2009. Rozwodniona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 70,6 mln za 2010 r. i 55,5 mln za 2009 r" – czytamy w komunikacie.

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) aktualizuje prognozę przychodów ze sprzedaży netto w 2010 r. do poziomu 730 – 780 mln USD z poziomu 764 – 914 mln USD, natomiast roczna prognoza rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję zostaje zmieniona z poziomu do poziomu 1,50 – 1,70 USD z 2,10 USD – 2,20 USD wcześniej, podała spółka w komunikacie.

Bank BPH

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podwyższyli rekomendację dla Banku BPH do "kupuj" z "trzymaj" i podnieśli dwunastomiesięczną cenę docelową akcji BANKBPH o 27% do 71,6 zł, wynika z raportu z 28 października, odtajnionego w piątek.>>>>

Tell

W raporcie z 28 października analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendacje dla spółki Tell. Obecnie zalecają oni „kupuj”, podczas gdy wcześniej rekomendowali „sprzedaj”. Zwyżce podlegała także roczna cena docelowa. Najnowsza wycena jest na poziomie 13,7 zł, o ponad 21 proc. wyższym niż poprzednia wynosząca 11,3 zł. W dniu wydania rekomendacji na warszawskiej giełdzie za walory TELL inwestorzy płacili 10,61 zł. W piątek około godz. 12:45 ich cena wynosiła 11,21 zł.

L.W. Bogdanka

Analitycy Deutsche Bank obniżyli rekomendację dla producenta węgla Lubelski Węgiel Bogdanka do „trzymaj” z „kupuj”. Cena docelowa ustalona na 12 miesięcy została podniesiona o ponad 13 proc. do 111 zł z 98 zł. W piątek 5 listopada (w dniu wydania raportu) około godz. 14:30 za akcje BOGDANKA na warszawskiej giełdzie trzeba było zapłacić 105 zł.