„Obecnie jesteśmy w trakcie procesu refinansowania 900 mln zł. Liczę, że do końca roku uda się podpisać umowę z bankami i to zrealizować" – powiedział Zawadzki w czasie prezentacji wyników we wtorek.

Dodał, że środki na refinansowanie zostaną pozyskane poprzez emisje obligacji 5-cioletnich. Wiceprezes poinformował, że z emisji obligacji mają pochodzić też środki w kwocie 400 mln zł, na cele ogólnokorporacyjne, które będą pozyskiwane w miarę potrzeb. We wtorek Zawadzki podał, że w drugiej połowie przyszłego roku - raczej bliżej jego końca – Tauron może pozyskać kolejną transze finansowania, najprawdopodobniej także poprzez emisje obligacji lub kredyt bankowy. Obecnie zadłużenie finansowe netto Taurona wynosi zaledwie 137 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA z 2009 roku to 0,05.

„Potencjalnie nasz dług może wzrosnąć do ponad 8 mld zł" – powiedział ISB Zawadzki. Tauron (TAURONPE) chce zrealizować 8 projektów inwestycyjnych za ok. 11,6 mld zł do 2016 roku. Standardowo w analizach projektów Tauron przyjmuje, iż udział środków własnych spółki wyniesie 50 proc. wartości, choć jest możliwość „wejścia" środków obcych nawet na 80 proc., np. przy udziale banków takich jak EBI. Tauron planuje zainwestować 48,8 mld zł w ramach programu na lata 2010-2020, z tym że projekty opiewające na ok. 11 mld zł są traktowane jako opcja. W latach 2010-2012 spółka chce wydać 9,0 mld zł, a na lata 2013-2020 tzw. twarde wydatki są planowane na ok. 28 mld zł.