W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 105,9 zł. We wtorek na zamknięciu za akcję spółki płacono 106,0 zł po spadku o 0,1%.

"Bardzo dobre wyniki za 3Q oraz poprawiająca się sytuacja na krajowym rynku węgla pozwalają z optymizmem patrzeć na rok 2011. Wezwanie ogłoszone przez NWR (100,75 PLN/akcję) najprawdopodobniej nie powiedzie się. Jego efekt jest jednak taki, że przy ocenie atrakcyjności LWB inwestorzy są skłonni dyskontować nie tylko najbliższy rok, ale okres w którym wyniki spółki istotnie poprawią się po oddaniu inwestycji w Polu Stefanów (podwojenie produkcji, kosztowy efekt skali). Sprzyja temu wysoka przewidywalność wyników LWB (łatwo prognozowany wolumen produkcji, kontrola kosztów, rosnące prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen węgla). Uwzględniając w wycenie wskaźnikowej rok 2012 oraz obniżając koszt jednostkowy produkcji od roku 2013 o 6% (wpływ na wycenę DCF), podwyższamy 9-co miesięczną cenę docelową dla akcji spółki do 125,9 zł ( z 85,4 zł) i zalecamy kupno jej akcji (poprzednio trzymaj)" – czytamy w raporcie.