"Na pogorszenie opinii przedsiębiorców w tym zakresie wpływają zarówno gorsze niż przed miesiącem oceny bieżące, jak i prognozy portfela zamówień i produkcji. Utrzymują się trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne, gorsze niż w październiku" - napisano w komunikacie GUS.

Z badania wynika, że w listopadzie bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 3 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Odnotowywany jest wolniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżącego portfela zamówień. Ostrożniejsze, choć nadal dodatnie oceny dotyczącą zarówno krajowego, jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja rośnie nieco wolniej niż w październiku. Prognozy portfela zamówień i produkcji są negatywne i gorsze od formułowanych w październiku" - napisano.

"Stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do poziomu określanego przez przedsiębiorców jako nadmierny. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie w tempie zbliżonym do zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się również trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są niekorzystne i gorsze od formułowanych w październiku" - dodano.

GUS podał także, że skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, w tempie zbliżonym do prognozowanego w październiku.