Jest to odpowiedź resortu na komentarz byłego wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, ekonomisty prof. Krzysztofa Rybińskiego, który powiedział PAP, że "jeżeli obligacje emerytalne mają być oprocentowane zgodnie z tempem PKB, to zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, OECD i całego Ministerstwa Finansów, już za kilka lat tempo wzrostu PKB w Polsce silnie spowolni, a po 2020 roku przewidywane tempo wzrostu PKB to jest niewiele ponad 1 proc., czyli w takim tempie będą rosły emerytury".

Resort finansów nie zgadza się z tą opinią. "Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów założyło, że średnioroczne tempo wzrostu realnego PKB w latach 2015-2020 wyniesie 3,4 proc., w latach 2021-2030 obniży się średnio do 3 proc., by w kolejnym dziesięcioleciu ukształtować się średnio na poziomie 2,7 proc." - poinformowało biuro prasowe MF.

Prof. Rybiński skrytykował w środę propozycję wprowadzenia obligacji emerytalnych. Powiedział m.in., że oprocentowanie obligacji np. zgodnie z nominalnym wzrostem PKB oznaczałoby dla przyszłych emerytów, że ich emerytury będą niskie. Dodał, że propozycja obligacji emerytalnych nie zatrzyma też narastania długu publicznego.