Chiński fundusz Lion Fund Management Co. zwiększy do 500 mln dolarów zaangażowanie w zagraniczne fundusze złota notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, "ETFs"). Zarządzający funduszem otrzymali na taką inwestycję zezwolenie od państwowego urzędu nad rynkiem walutowym oraz organu nadzoru nad rynkiem instrumentów finansowych. Będzie to pierwszy fundusz w Chinach oferujący dostęp do zagranicznych funduszy ETF opartych na złocie. Wobec oczekiwań inflacyjnych chińscy inwestorzy wykazują duży entuzjazm do inwestycji w złoto – powiedział Yang Zi z funduszu Lion Fund.
W Chinach nie ma tego rodzaju funduszy a tamtejsi inwestorzy dokonują inwestycji w złoto poprzez jego zakup w postaci fizycznej (sztabki, monety, biżuteria) oraz poprzez kontrakty terminowe notowane na Shanghai Gold Exchange i Shanghai Futures Exchange lub banki.

W pierwszej połowie 2010 roku popyt detaliczny na złoto wzrósł w Chinach o blisko 30 proc., co było efektem działań rządu, mających na celu schłodzenie rynku nieruchomości oraz spadku opłacalności inwestycji w akcje.

Sprzedaż wyrobów ze złota (sztabek i monet) prowadzona przez China National Gold Group Corp., największego depozytariusza chińskiego złota, wzrosła o 40 proc. w pierwszej połowie 2010 roku – powiedział Song Quanli, przedstawiciel firmy.

Chińczycy kupowali chętnie złoto również w III kwartale tego roku - popyt detaliczny wyniósł 154 tony. Jest to o 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Za okres ostatnich 12 miesięcy popyt wyniósł 549 ton. Chiny są aktualnie największym producentem złota.

Dziś na porannym fixingu w Londynie cena złota wyniosła 1375 dolarów za uncję, co oznacza wzrost o 15 dolarów wobec dnia wczorajszego.