Dodał, że grupa zmieni nazwę Formula Systems na Asseco Systems (stare Asseco Systems zostanie wcześniej połączone ze spółką matką). W ten sposób Asseco zaistnieje już w pewien sposób na Nasdaq. Natomiast dual listing Asseco Poland (ASSECOPOL) na tym rynku ma być projektem niezależnym od zmiany nazwy Formula - choć Góral podkreślił, że będzie on możliwy dzięki temu, że po przejęciu Formula do grupy weszli ludzie znający amerykański rynek finansowy.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 315,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 278,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2191,78 mln zł wobec 2114,60 mln zł.