Unibep, Dom Development

Firma budowlana Unibep, jako wykonawca, podpisała umowę z Dom Development (DOMDEV) na budowę w ramach generalnego wykonawstwa II etapu zespołu mieszkaniowego przy ul. Bora Komorowskiego w Warszawie, poinformował DD w środę. Wynagrodzenie dla Unibep wynosi 88,03 mln zł netto.
„Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 15 grudnia 2010 roku, a zakończenie na 30 września 2012 roku" – czytamy komunikacie.

PGE

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zdecydowali o połączeniu PGE ze spółką PGE Electra, zajmująca się obrotem hurtowym w Grupie Kapitałowej PGE, podała firma w środę.
„Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra SA (spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra na PGE SA (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji PGE Electra na akcje PGE" – czytamy w komunikacie. >>>>

Integer.pl

Integer.pl (INTEGERPL) otrzymał pozew Poczty Polskiej, która domaga się od niego i jego spółki zależnej InPost 60,71 mln zł, poinformowała firma w komunikacie. Poczta Polska ocenia, że alternatywny operator pocztowy uzyskał bezprawnie korzyści wysyłając listy, które zostały dociążone, łamiąc w ten sposób jej monopol na najlżejsze przesyłki. Integer.pl podtrzymał wcześniejsze stanowisko zgodnie z którym ocenia, że roszczenia Poczty są bezpodstawne.
"W związku z powyższym, w najbliższych dniach emitent złoży w sądzie odpowiedź na pozew zawierającą szczegółową argumentację uzasadniającą brak jakichkolwiek podstaw do dochodzenia przez Pocztę Polską roszczeń objętych przedmiotowym pozwem" - deklaruje spółka.

Interbud-Lublin

Interbud - Lublin obniżył prognozy wyników na 2010 rok. Zysk netto spółki wyniesie 10,2 mln zł wobec wcześniej prognozowanych 15 mln zł, zysk operacyjny 12,7 mln zł wobec zapowiadanych poprzednio 20 mln zł, a przychody wyniosą 112,1 mln zł, podczas gdy wcześniejsze szacunki mówiły o 170 mln zł sprzedaży.

PZU

Analitycy Ipopema Securities wydali rekomendację „trzymaj” akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z roczną ceną docelową ustaloną na poziomie 374 zł. W dniu wydania rekomendacji (1 grudnia) na warszawskiej giełdzie akcje PZU kosztowały 362,5 zł, natomiast w czwartek około godz. 10:20 ich wartość wynosiła 362 zł.

W raporcie z 7 grudnia Erste Bank ponownie zaleca „trzymaj” walory PZU z ceną docelową 400 zł za akcję. W dniu wydania raportu akcje PZU zamknęły handel na warszawskiej giełdzie kursem 368 zł.

TPSA

W najnowszym raporcie analitycy Morgan Stanley obniżyli rekomendację dla walorów Telekomunikacji Polskiej do „niedoważaj” z „równoważ”. Cena docelowa została także obniżona. Najnowsza wycena akcji TPSA wynosi 17 zł, podczas gdy wcześniej analitycy szacowali wartość akcji spółki na 19 zł. W czwartek około godz. 10:25 akcje TPSA rynek wyceniał na 16,76 zł.

W raporcie z 7 grudnia Erste Bank obniżył rekomendację dla akcji TPSA do „sprzedaj” z „redukuj”. Cenę docelową pozostawiono na poprzednim poziomie 16 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie giełdy akcje TPSA kosztowały 17,15 zł.

Cyfrowy Polsat

W raporcie z 8 grudnia analitycy Deutsche Bank ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Cyfrowego Polsatu. Cena docelowa została podniesiona do 19 zł z 17 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji za akcje spółki płacono 16,2 zł.W czwartek około godz. 10:35 akcje CYFRPLSAT warte były 16 zł.

W raporcie z 7 grudnia Erste Bank podtrzymał zalecenie „akumuluj” walory CYFRPLSAT z ceną docelową 18 zł za akcję. W dniu wydania raportu na koniec sesji za akcje spółki płacono 15,9 zł.

TVN

W raporcie z 8 grudnia analitycy Deutsche Bank utrzymali rekomendację „kupuj” akcje TVN. Cenę docelową obniżyli do 19 zł z 21 zł. W dniu wydania raportu na koniec sesji za akcje spółki płacono 16,6 zł. W czwartek około godz. 10:40 akcje TVN kosztowały 16,43 zł.

W raporcie z 7 grudnia Erste Bank podtrzymał zalecenie „akumuluj” walory TVN z ceną docelową 20 zł za akcję. W dniu wydania raportu na koniec sesji za akcje spółki płacono 16,75 zł.

Makarony Polskie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Makarony Polskie (MAKARONPL) wyniosły 12,89 mln zł w listopadzie i były wyższe o 21% od przychodów osiągniętych rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. Narastająco za okres styczeń-listopad 2010 r. sprzedaż wyniosła 136,73 mln zł i była wyższa o 27% r/r, podano także. Sprzedaż samych makaronów wzrosła w listopadzie br. o 18% r/r do 9,48 mln zł, a w okresie 11 miesięcy tego roku - o 15% do 92,56 mln zł.

Mercor

Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities, w raporcie z 1 grudnia, wydali rekomendację „akumuluj” akcje spółki Mercor. Cena docelowa została wyznaczona na poziomie 22,4 zł.>>>>

Internet Group, LST Capita

Internet Group (IGROUP) podpisał z LST Capital (LSTCAPITA) list intencyjny dotyczący współpracy spółek w kwestii restrukturyzacji tej pierwszej firmy i przeniesienia wybranych projektów internetowych do nowej spółki, poinformowała spółka w komunikacie. LST Capital ma wyłączność na negocjacje do 14 stycznia 2011 r.