W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 39,02 zł. W czwartek ok. godz. 15.45 za akcję płacono 40,40 zł.

„Podnosimy rekomendację dla spółki po ostatnim spadku cen akcji. Szacowane P/BV na 2011 wynosi 1.13x, daje firmie małą premię w wycenie do konkurencji, ale aż 28% dyskonto do najbliższego konkurenta JW Construction. Wierzymy, że wycena akcji Dom Development jest zaniżona. Podnosimy prognozę zysku o 5,3% do 41,6 mln zł na 2010, aby uwzględnić oczekiwania uznania w wynikach około połowy zysków z zakończonego niedawno projektu instalacji oczyszczającej ścieki. Podczas gdy nasz szacunek zysków netto na 2011 jest zasadniczo niezmieniony, rewizji w dół ulega prognoza na 2012 w związku z uwzględnieniem spadku marży. Spowodowało to obniżenie szacunku zysku netto na 2012 o 6,4% do 68,8 mln zł" – czytamy w raporcie.