Nowa cena docelowa nie została wyznaczona. Ostatnio analitycy AmerBrokers wycenili akcje Mieszko w lutym 2010 r. na 3,1 zł, jednak wtedy rekomendowali „kupuj”.
W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie warszawskiej giełdy akcje MIESZKO kosztowały 3,59 zł, natomiast w piątek około godz. 11:10 ich wartość wynosiła 3,58 zł.

„Głównym powodem zmiany zalecenia inwestycyjnego jest przekroczenie ceny docelowej wynoszącej 3,10 zł i wyznaczonej dla Spółki w raporcie z dnia 24.02.2010 roku. Od momentu wydania tej rekomendacji (przy cenie 2,48 zł) kurs Spółki wzrósł o 44,76%” – uzasadniają analitycy AmerBrokers.

„Drugim czynnikiem, który ma wpływ na zmianę zalecenia jest podanie informacji o zamiarze nabycia TB Investicija, będącym z kolei właścicielem litewskiego producenta słodyczy Vilniaus Pergale. Transakcja ta opiewa na 31,86 mln EUR, sprzedającym pośrednio będzie podmiot dominujący wobec Mieszko S.A., spółka EVA Grupe. Nie negując zasadności transakcji, zwracamy uwagę na jej znaczny wpływ na przyszły poziom zadłużenia Mieszka oraz koszty jego obsługi. Spółka nie podała parametrów finansowych przejmowanego podmiotu, w związku z czym obecnie niemożliwa jest ocena efektywności tej transakcji, jak i sporządzenie prognoz wyników podmiotów po połączeniu” – napisano w raporcie.