1. BRE Bank SA 
 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 3. Bank Polska Kasa Opieki SA
 4. ING Bank Śląski SA
 5. Bank Handlowy w Warszawie SA
 6. Societe Generale SA Oddział w Polsce
 7. BNP Paribas SA Oddział w Polsce
 8. Bank Gospodarstwa Krajowego
 9. Bank Zachodni WBK SA i Kredyt Bank SA -ex aequo
 10. Bank BPH SA i Bank Millennium SA - ex aequo
 11. Deutsche Bank Polska SA
 12. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
 13. Raiffeisen Bank Polska SA

Aktywność banków w poszczególnych segmentach rynku finansowego oceniana była w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r. według kryteriów Indeksu Aktywności Dealerskiej.