Nie pomógł też brak wśród europejskich przywódców konkretnych ustaleń dotyczących zwiększenia wielkości funduszu pomocowego dla borykających się z zadłużeniem krajów peryferyjnych strefy euro, po zakończonym w zeszłym tygodniu szczycie UE.

W rezultacie w poniedziałek przed południem euro osiągnęło najniższy w historii kurs wobec franka szwajcarskiego, słabło również względem dolara. EUR chwilowo kosztowało mniej niż 1,264 CHF, czyli najmniej od czasu wprowadzenia wspólnej waluty, ponieważ inwestorzy nieprzerwanie uważają franka za "bezpieczną przystań" w czasach niepewności. Z kolei kurs EUR/USD obniżył się w okolice 1,31.

Tym razem wspólnej walucie nie pomogły nawet wzrosty na giełdach europejskich. Główne indeksy zakończyły poniedziałkową sesję średnio pół procentowymi wzrostami osiągając najwyższy od 27 miesięcy poziom.

Można przypuszczać, że dopóki europejscy przywódcy nie przedstawią jaśniejszych informacji na temat tego, jak zamierzają rozwiązać problemy z zadłużeniem i płynnością w Eurolandzie, wspólna waluta będzie pozostawała pod presją. Inwestorzy nie chcą trzymać euro i obok franka szwajcarskiego inwestują też w dolara australijskiego. Podobnie jak w przypadku CHF wczoraj para AUD/EUR również osiągnęła historyczne poziomy, przełamują opór na 0,75.

Niemniej dopóki euro/dolar znajduje się powyżej 1,30 szanse na odbicie są nadal spore. W ostatnim miesiącu dolara wspierały m.in. rosnące rentowności amerykańskich papierów skarbowych, jednak ich wzrost zaczyna przyciągać część inwestorów z powrotem do USA, co przyczynia się do wzrostu cen długu i spadku rentowności Treasuries’ów. Teraz oczekuje się, że w najbliższych tygodniach rynek będzie dostosowywał rentowności amerykańskich papierów skarbowych i jeśli tak będzie, działania te powinny osłabiać dolara.

W kraju złoty testował wczoraj 4,00 wobec euro, co było reakcją na wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych. Rozpoczynające się dzisiaj dwudniowe posiedzenie RPP prawdopodobnie pozostanie bez wpływu na notowania złotego, jeśli tylko Rada nie zaskoczy inwestorów. Tym samym nadal największy wpływ na zachowanie naszej waluty będzie miała sytuacja na rynkach globalnych. Brak publikacji istotnych danych makroekonomicznych z największych gospodarek (pierwsza, ważna dana pojawi się na rynku dopiero w środę i będzie to PKB Stanów Zjednoczonych) może powodować, że handel będzie nadal cechowała nieduża zmienność. Brak silniejszego spadku kursu EUR/USD powinien mieć pozytywny wpływ na notowania naszej waluty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.