Jak poinformował we wtorek PGNiG, celem konsolidacji jest zbudowanie spółki, która będzie mogła "z powodzeniem" uczestniczyć w krajowych i zagranicznych przetargach na duże projekty inwestycyjne. Pełna konsolidacja jest zaplanowane do końca 2011 r.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Technologie chce efektywnie konkurować na rynku krajowych i zagranicznych usług serwisowych z sektora budowlano-montażowego. Będzie to możliwe dzięki konsolidacji spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG" - czytamy we wtorkowym komunikacie.

We wtorek NWZA PGNiG zdecydowało o objęciu przez PGNiG 118,3 tys. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. PGNiG Technologie, o każdy udział o wartości nominalnej 1000 zł.

"W ramach podwyższenia kapitału, akcjonariusze zgodzili się na zbycie przez PGNiG SA większościowych udziałów w czterech swoich spółkach zależnych BUG Gazobudowa, ZRUG, BN Naftomontaż oraz ZUN Naftomet, na bazie których powstanie spółka PGNiG Technologie Sp. z o. o" - poinformował PGNiG po NWZA.

PGNiG Technologie ma sprawować nadzór nad spółkami wykonawczymi, projektowymi i inżynieryjnymi PGNiG, przebudować strukturę posiadanych aktywów oraz opracować strategię dalszego działania.

Z związku z koniecznością prowadzenia przez PGNiG Technologie dalszych działań konsolidacyjnych i restrukturyzacji wierzytelności PGNiG SA wobec konsolidowanych spółek, zarząd PGNiG zakłada możliwość kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG Technologie w 2011 r.

Obecnie kapitał zakładowy PGNiG Technologie wynosi 2 mln 50 tys zł.