„Podczas dzisiejszego posiedzenia rada nadzorcza banku Nova KBM przyjęła wniosek zarządu w sprawie pozyskania dodatkowego kapitału oraz, zgodnie ze statutem banku, zleciła zarządowi podjęcie kroków niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2011 r" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono jednocześnie, że dodatkowy kapitał pozwoli na dalszą aktywną akcję kredytową dla przedsiębiorstw, konsolidację w ramach Grupy Nova KBM oraz umożliwi dalszą realizację ambitnej strategii biznesowej Grupy. „Przewidywane podwyższenie kapitału zakładowego banku stanowi również spełnienie wymogu Banku Centralnego Słowenii (Banka Slovenije) dotyczącego wzmocnienia bazy kapitałowej banków komercyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Nova KBM będą uprawnieni do prawo poboru nowych akcji" – czytamy dalej.

Akcje Nowa KBM, drugiego co do wielkości banku na Słowenii, są notowane na giełdzie w Lublanie od grudnia 2007 roku. Według wcześniejszych informacji mediów, Nova KBM, należący w 41,50 proc. do słoweńskiego Skarbu Państwa, planuje debiut na giełdzie w Warszawie i chce zaoferować akcje nowej emisji o wartości ok. 110 mln euro. W I-III kw. 2010 r. bank Nova KBM miał 20,29 mln euro zysku netto, zaś aktywa banku wyniosły 5,89 mld euro. Dodatkowe notowanie na GPW umożliwiłoby Bankowi dostęp do szerszej grupy inwestorów, dodano również w komunikacie. Kilka tygodni temu media informowały planach czeskiego banku CSOB, należącego do belgijskiej grupy KBC, dotyczących wejścia na giełdy w Pradze i Warszawie.