"W grudniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 1 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

Z badań GUS wynika, że odnotowywane jest niewielkie ograniczenie bieżącego portfela zamówień (zarówno krajowy, jak i zagraniczny portfel zamówień oceniany jest negatywnie).

Bieżąca produkcja jest także nieznacznie ograniczana.

"Utrzymują się negatywne prognozy portfela zamówień i produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie w tempie wolniejszym od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu" - napisano.

GUS podał, że wzrastają trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

"Prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych w listopadzie" - napisano.

GUS pisze, że skala planowanych redukcji zatrudnienia jest zbliżona do przewidywań sprzed miesiąca, a ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, szybciej niż w listopadzie.