„Nie planujemy w najbliższych latach wypłacać dywidend, gdyż chcemy inwestować w zwiększenie produkcji i dalszy rozwój spółki" – powiedział Churylovych dziennikarzom w czwartek po debiucie firmy na GPW. Podkreślił jednak, że inwestycje powinny przełożyć się na wzrost ceny akcji na giełdzie. Dyrektor poinformował, że obecnie środki pozyskane na GPW i zaciągane kredyty są wystarczające, natomiast po 2012 roku jest możliwa kolejna emisja akcji. „Mogłaby być większa od ostatniej emisji" – powiedział. 

>>> Czytaj też: Kurs akcji ukraińskiej Sadovaya Group w górę o 16 proc. na debiucie

W ofercie publicznej uplasowano 10,77 mln akcji spółki wartych 92,63 mln zł. Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya.

Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln USD. W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD. „Te prognozy już przekroczyliśmy o 10-15 proc." – powiedział w czwartek dyrektor.

Na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.