Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 2,3-3,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

"Jednostkowe koszty pracy z gospodarce poza rolnictwem wzrosły o 3,3 proc. w II kw. 2011 r., ponieważ płaca za godzinę zwiększyła się o 2,7 proc., podczas gdy wydajność spadła o 0,7 proc. W ciągu ostatnich czterech kwartałów płaca za godzinę wzrosła bardziej niż wydajność na godzinę, a jednostkowe koszty pracy zwiększyły się o 1,9 proc." - głosi komunikat.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".