Jak poinformował w czwartek resort skarbu, wybrani inwestorzy będą mogli przystąpić do badania uzdrowiska i składania do 14 października wiążących propozycji warunków umowy kupna spółki.

Ministerstwo odstąpiło od negocjacji z pozostałymi sześcioma podmiotami, w tym m.in. z EMC Instytutem Medycznym z Wrocławia.

Resort skarbu wystawił na sprzedaż udziały uzdrowiska stanowiące 95,25 proc. kapitału zakładowego spółki.

Uzdrowisko Konstancin zostało założone w 1917 roku. Położone jest na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w obrębie Kotliny Warszawskiej. Jest jedynym uzdrowiskiem na terenie województwa mazowieckiego.

Spółka świadczy usługi z zakresu lecznictwa rehabilitacyjnego i uzdrowiskowego oraz hotelowo-gastronomiczne. Uzdrowisko prowadzi Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Specjalnością przedsiębiorstwa jest leczenie schorzeń układu neurologicznego, narządu ruchu, serca, a także układu krążenia i oddechowego. Głównym kontrahentem spółki w zakresie usług leczniczych jest Narodowy Fundusz Zdrowia.