W 2010 roku grupa energetyczna Energa wypracowała 625 mln zł zysku netto i 1.409 mln zł zysku EBITDA, przy przychodach 9.114 mln zł. Oznaczało to wzrost o odpowiednio 47 proc., 34 proc. i 9 proc. wobec 2009 roku. Energa jest jedną z czterech grup powstałych w wyniku przekształceń polskiego sektora energetycznego. Spółka dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych.

Zielona energia to ponad 14 proc. energii elektrycznej dostarczanej przez Energę do jej klientów. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podpisało umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki (84 proc.) Grupie PGE za 7,5 mld zł. Na transakcję nie zgodził się jednak UOKiK. PGE złożyła wniosek do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta od tej decyzji.