Roczna cena docelowa została obniżona o 62,6 proc. do 12 zł z 32,1 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu giełdy w Warszawie za akcje CIECH płacono 11,25 zł, czyli o 6,7 proc. taniej od ceny docelowej wyznaczonej przez ING.