"W tygodniu kończącym się 10 września liczba (wyrównana sezonowo) liczba nowych podań wyniosła 428.000, co oznacza wzrost o 11.000 wobec skorygowanej liczby 417.000 w poprzednim tygodniu. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 419.500, tj. wzrosła o 4.000 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia wynoszących 415.500" - głosi komunikat.