Przyznanie ostatecznego ratingu jest uzależnione od uzyskania dokumentacji i jej weryfikacji z prospektem datowanym na 15 września br., podano także.

"Planowana emisja będzie miała termin zapadalności wynoszący 5 lat. PKP planuje wykorzystać środki z emisji na refinansowanie obecnego zadłużenia" - czytamy w komunikacie.