Wystarczy wspomnieć jego reakcję na kryzys finansowy w 2008; jego gotowość zwiększenia bilansu Rezerwy Federalnej niemal w postępie geometrycznym (zarówno podczas ilościowego luzowania polityki monetarnej QE 1 jak i QE2); jego decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie bliskim zera przez dwa lata, podjętą na ostatnim spotkaniu FOMC.

Wiedząc to i znając jego wcześniejsze decyzje, oczekiwanie, że szef Fed tak po prostu zaaprobuje dziś operację Twist, może być niedocenianiem jego ambicji. W pierwszej kolejności, pod znakiem zapytania pozostaje skuteczność operacji w kontekście zwiększenia popytu łącznego w gospodarce USA. Nie jest również jasne czy operacja zaprojektowana jako narzędzie dalszej redukcji kosztów długoterminowych pożyczek zadziała, kiedy sektor prywatny oczekuje obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia, a stopy procentowe wynoszą prawie zero (krótkoterminowe) i poniżej 2% (długoterminowe).

Wysoko zadłużeni prawdopodobnie z wdzięcznością przyjmą jeszcze niższe koszty obsługi kredytów, ale w dobie powszechnej niepewności ten dodatkowy dopływ gotówki nie wywrze dużego wpływu na zwiększenie wydatków. Jeśli operacja Twist jest postrzegana jako zbyt łagodna interwencja, nad jakimi innymi środkami może rozmyślać przewodniczący Fed? Jest wiele możliwości, wliczając kolejną dawkę luzowania ilościowego QE, zredukowanie lub wyeliminowanie odsetek za nadprogramowe rezerwy bankowe i otwarte określenie celów dla obligacji rządowych/nominalnego PKB/ inflacji/ stopy bezrobocia. Alternatywnie, można brać pod uwagę radykalne sugestie, mówiące że Fed mógłby pośrednio udzielić pożyczek sektorowi prywatnemu używając banków jako pośrednika. Wykorzystując okno dyskontowe Fed mógłby udzielać pożyczek bankom po zerowych odsetkach w zamian za zaakceptowanie zabezpieczeń na wysokiej jakości aktywa sektora prywatnego, takie jak obligacje firmowe, papiery komercyjne, kredyty bankowe itd. To z kolei mogłoby znacznie obniżyć koszty kapitału zarówno dla banków jak i dla niefinansowego sektora prywatnego. Prawie dekadę temu obecny szef Fed wspomniał tę konkretną linię polityki w swojej mowie o przeciwdziałaniu deflacji, która również zawierała odniesienie do bombardowań płynnością. Bardzo możliwe, że właśnie teraz szef Fed rozważa pośrednie pożyczki dla sektora finansowego i że dwudniowe spotkanie zostało zwołane specjalnie w celu przekonania jastrzębi z FOMC, że Fed musi grać ryzykownie.

Grecja rozważa referendum na temat euro. Pomimo zaprzeczeń wczorajszego ranka rośnie liczba spekulacji, że premier Papandreou roważa referendum na temat dalszego uczestnictwa Grecji we wspólnocie walutowej. Według ateńskiego dziennika Kathimerini, Grekom zostanie postawione pytanie, czy chcą walczyć z kryzysem wystepując ze strefy euro, czy pozostać przy wspólnej walucie. Artykuł konkluduje, że Papandreou ma nadzieję na większe poparcie dla osłabiających środków oszczędnościowych wymaganych przez wierzycieli Grecji. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach Parlamentowi ma zostać przedstawiony projekt ustawy, która będzie preludium do ogłoszenia referendum. Grecki gabinet zastanawia się także nad przeprowadzeniem wcześniejszych wyborów, również w celu uzyskania politycznego konsensusu dla drastycznych zmian. Ten temat był bez wątpienia przedmiotem dyskusji na wczorajszym nadzwyczajnym spotkaniu gabinetu. Ministerstwo finansów w Atenach poinformowało że wieczorna telekonferencji z Trójką (UE, ECB i IMF) była pozytywna i owocna. EU potwierdziła później, że w przyszłym tygodniu pełna delegacja wybiera się do Aten w następstwie rozmów prowadzonych przez Greckiego ministra finansów Venizelosa i Międzynarodowy Fundusz monetarny w Waszyngtonie, Niedźwiedzie euro miały okazję do dobrych łowów, jako że Grecja nadal balansuje na cienkiej linie a wiarygodność kredytowa Włoch została zdegradowana przez S&P. Dodatkowo the Wall Street Journal podał, że Bank of China wstrzymał handel swapami walutowymi na lokalnym rynku zarówno z BNP jak i UBS, a Financial Times twierdzi, że Siemens wypłacił w ostatnich tygodniach 6 mld euro z francuskich banków. Co ciekawe kurs europejskiej waluty jest nieco wyższy niż wczoraj, a niektóre krótkie pozycje zamykane są prawdopodobnie w obawie, że Trójka może jednak mimo wszystko udzielić Grecji kolejnej pożyczki.

Disclaimer: Ten materiał uważany jest za część komunikacji marketingowej i nie zawiera ani nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne, ani też jako sugestia jakiejkolwiek transakcji instrumentami finansowymi. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują ani nie przewidują przyszłych wyników. FxPro nie uwzględnia twoich osobistych celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej i nie bierze żadnej odowiedzialności za powodzenie osobistych inwestycji lub kompletności dostarczonych informacji, jak również nie bierze dopowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe z inwestycji opartych na tej rekomendacji, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez jakiegokolwiek pracownika FxPro, osoby trzecie lub jakikolwiek inny sposób. Ten materiał nie został przygotowany zgodnie z wymaganiami prawnymi wspierającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie jest objęty żadnymi ograniczeniami rozpowszechniania badań inwestycyjnych. Wszystkie opinie wyrażone w tym artykule moga zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Jakiekolwiek opinie zawartw artykule moga być osobistymi poglądami autora i nie odzwierciedlać opinii FxPro. Ten tekst nie może być powielany lub dystrybuowany bez uprzedniego wyrażenia zgody przez FxPro.

Risk Warning: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Nie powineinieś inwestować wiecej niż zamierzasz stracić. Przed rozpoczęciem handlu upewnij się, że rozumiesz ryzyko i weź pod uwagę swój poziom doświadczenia. Jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.