Bank centralny ogłosił, że poprzez emisję 2-dniowych bonów pieniężnych może przejąć z rynku środki w wysokości 17 mld PLN. Banki komercyjne odpowiedziały z kolei bardzo niskim popytem w wysokości zaledwie 6,49 mld PLN. Do piątkowej operacji otwartego rynku spodziewać się można nieznacznego wzrostu stawek depozytowych O/N.

W środę Bank Anglii opublikował sprawozdanie z ostatniego posiedzenia (7-8 IX). BoE zwrócił m.in. uwagę na ryzyka spowolnienia PKB Stanów Zjednoczonych oraz głównych gospodarek strefy euro. Koniunktura gospodarcza jest słabsza niż przewidywał to sierpniowy Raport o inflacji. Mimo, że inflacja może spadać wolniej niż oczekiwano, to w 2012r. powinna być widoczna presja w kierunku spadku dynamiki cen konsumpcyjnych. Podczas posiedzenia dyskutowana była m.in. możliwość dalszego skupu obligacji skarbowych ze środków pochodzących z rezerw. Rozważana była też zmiana terminów zapadalności aktywów utrzymywanych w portfelu (skupionych w ramach programu the Asset Purchase Facility), ale i obniżenie podstawowej stopy procentowej poniżej 0,5%. Mimo, że decyzja o pozostawieniu dotychczasowych instrumentów na niezmienionym poziomie była podjęta praktycznie jednogłośnie, to wyraźnie bank centralny otworzył przestrzeń dla dalszej, ewentualnej ekspansji monetarnej. Rynek oczekuje, że decyzja w sprawie dalszego skupu aktywów może zapaść już na październikowym posiedzeniu BoE (19.10).

Na rynku SPW podczas środowej sesji doszło do wyraźnego wzrostu rentowności. Negatywnie na wyceny wpływ mogły mieć utrzymujące się obawy o perspektywy strefy euro, skutkujące silną wyprzedażą złotego. W tym kontekście warto wspomnieć, że notowania 5-letnich kontraktów CDS dla Niemiec zbliżyły się do 100 pb, podczas gdy pod koniec lipca wynosiły zaledwie 50 pb. W przypadku Polski koszt protekcji wynosi nadal 253 pb.

Podczas czwartkowej sesji Ministerstwo Finansów zorganizuje aukcję obligacji serii WZ0115 i WZ0121. W ofercie znajdą się papiery za 1,0-3,0 mld PLN. Wynik przetargu nie powinien mieć istotniejszego wpływu na notowania na rynku SPW.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.