Poprawę i pogorszenie koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw (w sierpniu odpowiednio 16 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymuje się spadek sprzedaży odnotowany w ubiegłym miesiącu, natomiast prognozy w tym zakresie są pozytywne. Zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są również mniej pesymistyczne od formułowanych w sierpniu" - podał GUS.

Poziom zapasów towarów uznawany jest za nadmierny, mimo to dostawcy przewidują nieznaczne zwiększenie ilości zamawianych towarów. "W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja jest zróżnicowana. Przedsiębiorstwa duże, jako jedyne, oceniają koniunkturę pozytywnie. W tej grupie jednostek odnotowywany jest dalszy wzrost bieżącej sprzedaży. Odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od prognoz zgłaszanych w zeszłym miesiącu" - czytamy dalej.