Utworzona kosztem 12 mln zł pracownia nanomedyczna rozpoczęła pracę w zabrzańskim ośrodku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Pracownię wyposażaliśmy w najnowocześniejszą aparaturę od zeszłego roku. Ta linia technologiczna może posłużyć do badań komórek zamrożonych w bardzo niskich temperaturach, jak również do testowania leków na tych komórkach" - powiedział PAP w czwartek prof. Romuald Wojnicz, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w Zabrzu.

Ośrodek dysponuje zaawansowanym technologicznie sprzętem, m.in. mikroskopem elektronowym oraz aparaturą, która daje możliwość trójwymiarowej obserwacji cząsteczek w ich naturalnym stanie.

Prof. Wojnicz poinformował w czwartek, że pracownicy jego katedry wykonali ultracienkie skrawki z zamrożonego materiału, pobranego podczas biopsji z mięśnia sercowego. "Skroiliśmy go na bardzo cienkie kawałki, tak aby można je było wykorzystać do badań pod mikroskopem elektronowym i w konsekwencji za ich sprawą umożliwić w przyszłości produkcję nowych, lepszych leków" - wyjaśnił Wojnicz.

Wycięte z mięśnia sercowego skrawki mają ok. 100 nanometrów grubości, podczas gdy mikroskop elektronowy daje możliwość ich powiększenia nawet 300 tys. razy. "Aby zrozumieć, jak są cienkie, można wyobrazić sobie wirusy, których wymiary wahają się od 5 do 50 nanometrów" - tłumaczył naukowiec.

Wycięte skrawki z zamrożonych komórek posłużą do poszukiwania nowych markerów chorobowych (substancji ułatwiających postawienie diagnozy czy ocenę ryzyka zachorowania), co w konsekwencji będzie miało wpływ na wyprodukowanie nowych leków lub zwiększenie skuteczności już istniejących.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Immunobiologii Molekularnej jest częścią projektu "Śląska Bio-Farma". W ramach tego przedsięwzięcia w regionie powstaje Śląskie Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki, które będzie siecią zintegrowanych i ściśle współpracujących ze sobą specjalistycznych laboratoriów badawczych. Koszt projektu to prawie 90 mln zł.

Wśród założycieli konsorcjum znalazły się: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. "Śląska Bio-Farma" to jeden z 11 dużych projektów z zakresu infrastruktury badawczej, realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

W czwartek w Zabrzu rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom mikroskopowym w nanomedycynie. Na konferencję przyjechali naukowcy m.in. z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Austrii i Szwajcarii.