Estonia przyjęła wspólną walutę europejską 1 stycznia 2011 roku i dotychczas nie była zaangażowana w istniejący od wiosny 2010 roku EFSF. Aby kraj mógł uczestniczyć w Funduszu, parlament przegłosował niezbędne zmiany w ustawie budżetowej i w swoim regulaminie.

Wkład Estonii w EFSF może wynieść maksymalnie 1,995 miliarda euro.

Reforma EFSF oznacza, że Fundusz zyska nowe uprawnienia, w tym możliwość interweniowania na rynku wtórnym obligacji państwowych. Całkowita wartość Funduszu wzrośnie do 780 mld euro. Wzmocniony EFSF będzie w stanie faktycznie gwarantować kredyty o łącznej wartości 440 mld euro.