Najnowsza wycena walorów JWCONSTR ustalona została na poziomie 8,64 zł. Poprzednia cena docelowa wynosiła 11,56 zł, co oznacza, że papiery dewelopera została przecenione przez KBC o 1/4.

W dniu wydania raportu na zamknięciu warszawskiej giełdy jedna akcja JWCONSTR kosztowała 6,39 zł, co w relacji z wyceną analityków sugeruje potencjalny wzrost ceny akcji o 35 proc.