Istnieje możliwość skorzystania z porady bezpłatnej u miejskiego czy powiatowego rzecznika konsumentów albo w Federacji Konsumentów. Kontakt z prawnikami jest potrzebny, by wykryć zapisy, które mogą być dla konsumenta niekorzystne.

Mogą one dotyczyć między na przykład ceny mieszkania. Zdarza się, że deweloper zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. Taki zapis jest niezgodny z prawem - podkreśla Małgorzata Cieloch.

Należy też zwracać uwagę, by umowa dokładnie określała co się stanie, jeśli mieszkanie nie zostanie oddane na czas. Deweloper powinien być obarczony sankcjami finansowymi za opóźnienie tak samo jak my, kiedy spóźnimy się ze spłatą kolejnej raty. Źle sformułowana umowa sprawia, że klient nie może wyegzekwować żadnych pieniędzy za zwłokę.

W ubiegłym roku UOKiK wydał 22 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, a na firmy z branży nałożył 13 kar, które łącznie wyniosły blisko 690 tysięcy
złotych.