Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w Ameryce Łacińskiej ponad 21 milionów młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat nie ma pracy. Najgorzej pod tym względem jest w Hondurasie, Gwatemali, Salwadorze i Kolumbii.

Eksperci MOP badali sytuację, jaka panowała w ostatnich sześciu latach w 18 krajach. Choć poziom bezrobocia w regionie systematycznie spadał, to dla wielu młodych znalezienie pracy, zwłaszcza dobrej, jest ciągle największym problemem. Liczba osób w Ameryce Łacińskiej w wieku do 24 lat bez zajęcia - pracy lub studiów - to ponad 40 proc. młodych na kontynencie. Połowa z nich deklaruje jako główną sferę swej działalności obowiązki domowe.

Według MOP, problemem jest również forma zatrudnienia - ponad połowa młodych w regionie pracuje nieformalnie, co pociąga za sobą niskie zarobki, niestabilność zawodową oraz brak gwarancji poszanowania praw pracowniczych. Dotyczy głównie Boliwii i Peru, w których wskaźnik ten wynosi ponad 80 proc.

>>> Do 2008 roku bezrobocie wśród młodych spadało niemal w całej Europie. Jednak kryzys odwrócił trend. Ucierpieli wszyscy z wyjątkiem młodych Niemców i Austriaków. Czytaj więcej