„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2015 wyniosły 102,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,2%. Przychody za okres styczeń – luty wyniosły 229,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 32,7%" – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za luty wyniosły 95,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,7%, narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 218,2 mln zł i były wyższe o 34,5% w stosunku do tego roku 2013 r., podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.