"Dzięki zawarciu powyższej umowy spółka uzyska dostęp do znacznej ilości rynków zbytu dla swoich produktów. Zawarcie pierwszych porozumień określających dane rynki oraz produkty, które będą tam dystrybuowane planowane jest jeszcze w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie.

Zawarta umowa określa, że strony, na podstawie odrębnych porozumień, będą ustalały konkretny rynek (państwo lub grupę państw) dla danego produktu oraz warunki finansowe dystrybucji. Enia zobowiązana będzie do zapłaty ceny za zamówione produkty na podstawie wystawionej faktury. Własność produktu pozostaje po stronie spółki, aż do dokonania przez Enia zapłaty za produkt. Dostawa każdego produktu Biomedu na dany rynek zabezpieczona będzie potwierdzoną nieodwołalną akredytywą wystawioną przez Enia na jej koszt przed każdą dostawą, wyjaśniono.

Umowa została zawarta na okres od 9 marca 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. z opcją automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 5 lat, podano również.

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Zadebiutowała na GPW w styczniu 2015 r.