„Cele strategiczne Forte na kolejne lata to utrzymanie silnej pozycji u dużych międzynarodowych dystrybutorów detalicznych oraz silna orientacja na obsługę tego kanału dystrybucji, zabezpieczenie dostępności surowców strategicznych, doskonalenie działalności operacyjnej w obszarze produkcji, łańcucha dostaw i obsługi klienta" – napisał Formanowicz w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że kluczowym elementem w strategii zabezpieczenia dostępności surowców jest podpisana w grudniu 2014 roku z Pfleiderer Grajewo dwuletnia umowa na dostawy płyty drewnopochodnej, stanowiącej podstawowy surowiec w produkcji.

„Mocną stroną grupy Forte jest i pozostanie nowoczesna, międzynarodowa kultura organizacyjna. Mamy wyspecjalizowany wielojęzyczny i międzynarodowy personel, który bezpośrednio obsługuje naszych klientów. Nasz cel na najbliższe lata, to osiągniecie ponad 250 mln EUR rocznego obrotu przy zachowaniu dotychczasowego poziomu marży oraz wzrost wolumenu produkcji do 4 mln sztuk mebli" – dodał prezes Forte.

Zaznaczył jednocześnie, że po rozbudowie zdolności produkcyjnych, możliwe będzie podjęcie współpracy z wielkimi sieciami prowadzącymi sprzedaż akcyjną oraz sprzedaż internetową.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.