Zysk operacyjny wyniósł 16,90 mln zł wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 722,01 mln zł w 2014 r. wobec 548,60 mln zł rok wcześniej.

"Wynik netto z działalności zaniechanej i kontynuowanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wyniósł 20,46 mln  zł, wobec 11,06 mln zł w 2013 r., co oznacza wzrost o 85,1%; wynik EBITDA na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych wzrósł w 2014 r. o 123% do 36,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 17,21 mln zł wobec 13,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.