Zysk operacyjny wyniósł 53,11 mln zł wobec 41,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.686,40 mln zł w 2014 r. wobec 1.559,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 19,79 mln zł wobec 17,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. porządkowo-czystościowych, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.