„Łączna kwota zysku netto rekomendowana do przeznaczenia na dywidendę wynosi 12.431.533,80 PLN, co stanowi 28,71% zysku netto spółki"- czytamy w komunikacie.

„Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 1.773.904,55 PLN na pokrycie straty lat ubiegłych wynikającej z implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczącej wyceny programów motywacyjnych. Zarząd spółki proponuje pozostałą część zysku w wysokości 29.097.155,23 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy także.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.