Zysk operacyjny wyniósł 142,93 mln zł wobec 108,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.522,82 mln zł w 2014 r. wobec 1.462,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 60,55 mln zł wobec 86,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce.