Wycena akcji AMREST została ustalona na poziomie 147 zł.

W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki trzeba było zapłacić 119,45 zł, o 23 proc. mniej od wyceny Wood & Company.