Jak podkreśla Monika Frączek z ministerstwa, udoskonalone prawo z jednej strony ma dać większe zabezpieczenie pracowników tymczasowych, z drugiej zaś - niezbędny poziom elastyczności dla pracodawców. Propozycje mają być przedstawione w ciągu najbliższych tygodni.

Z raportu Polskiego Forum HR wynika, że liczba pracowników tymczasowych wzrosła w ubiegłym roku o 25 procent. Liczba agencji działających w Polsce przekroczyła próg 5 tysięcy. Tak dynamiczny rozwój stawia przed branżą ogromne wyzwania.

Polskie Forum HR proponuje między innymi wprowadzenie "certyfikatu próbnego" i kontroli, od wyniku której byłoby uzależnione dalsze funkcjonowanie agencji. Rekomenduje też równe traktowanie pracowników tymczasowych w zakresie wyliczania zasiłku chorobowego.

>>> Czytaj też: Polska jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracy tymczasowej w Europie