"W świetle pozytywnych wyników grupy, zarząd i rada nadzorcza zaproponują zwyczajnego walnemu zgromadzeniu zwiększenie dywidendy o ok. 4% do 1,25 euro na akcję" - czytamy w komunikacie.

"Celem Talanx jest ponownie dystrybucja 35-45% zysku netto grupy jako wypłatę dywidendy za rok finansowy 2015" - napisano także.

Talanx odnotował 769 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 732 mln euro zysku rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez Grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.