Prawie trzy czwarte badanych (71,8 proc.) uznaje Rosję za agresora. Ponad 8 proc. jest innego zdania, a co piąty nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dla dwóch trzecich Ukraińców Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa to nie samozwańcze państwa, lecz organizacje terrorystyczne. Jednocześnie co piąty badany twierdzi, że reprezentują one tamtejszą ludność.

56 proc. badanych uważa, że na wschodzie odbywa się rosyjsko-ukraińska wojna. 15,6 proc. mówi o wojnie domowej, a 18,6 proc. o walce między Rosją i Stanami Zjednoczonymi o strefy wpływów. 42,4 proc. Ukraińców chciałoby, aby ich kraj otrzymał broń z Zachodu. Jednak 34,6 proc. twierdzi, że nie jest to konieczne, ponieważ utrudni osiągnięcie pokoju.

Centrum Razumkowa przeprowadziło swoje badania na próbie 2009 dorosłych we wszystkich regionach kraju, poza okupowanym Krymem oraz terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego, które pozostają pod kontrolą separatystów. 

>>> Czytaj też: Głęboka recesja i ubóstwo Rosjan. To może być najgorszy rok ery Putina