W lutym tego roku akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na połączenie z Bankiem BGŻ oraz na proponowane zmiany statutu BGŻ. Również akcjonariusze BGŻ podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji BGŻ za kwotę 4,2 mld zł.

BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym od lat zajmującym miejsce wśród największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

BNP Paribas Bank Polska należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarządzania aktywami i majątkiem. 

KNF wyraziła też zgodę na przejęcie przez Bank BGŻ akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

TFI BNP Paribas Polska prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF 16 czerwca 2010 roku. Wcześniej, od 1992 roku, spółka funkcjonowała na polskim rynku jako dom maklerski. TFI BNP Paribas Polska działa w linii biznesowej BNP Investment Partners międzynarodowej grupy finansowej BNP Paribas, a jedynym akcjonariuszem spółki jest Bank BGŻ BNP Paribas.

>>> Czytaj też: Polacy chcą zmian podatkowych. Jakie obciążenia są dla nas najgorsze?