Wprawdzie dzisiaj Grecy spłacili transzę 450 mln EUR na rzecz MFW, ale w maju będą musieli zmierzyć się aż z 950 mln EUR (w dwóch płatnościach). Minister finansów Varoufakis przyznał, że przychody z podatków okazały się w marcu być wyższe o 14 proc. powyżej celu (to może sugerować, że strona grecka będzie chciała do końca grać kartą podatkową – że będzie w stanie zapewnić ich większą ściągalność, co przełoży się na ogół przychodów dla budżetu). I powtórzył znaną już „grecką śpiewkę” o tym, że Grecja potrzebuje gruntownego i długoterminowego planu przebudowy, który będzie zmierzał do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Czy liczy jednak na to, że dostanie od Europy gotową, nową wersję planu Marshalla? Te dyplomatyczne zwroty stają się nużące i niepokoją w kontekście upływającego czasu. Dzisiaj Europejski Bank Centralny zwiększył o 1,2 mld EUR do 73,2 mld EUR limit na nadzwyczajnej linii kredytowej (ELA) z której za pośrednictwem Banku Grecji korzystają tamtejsze lokalne banki. A sytuacja jest napięta –cały czas widać duży odpływ depozytów, co tłumaczy się obawami związanymi ze scenariuszem Grexitu.

Na wykresie EUR/USD widać, ze konsekwentnie idziemy w dół. To też zasługa mocnego dolara, który znów radzi sobie dobrze w sytuacji, kiedy czerwcowy termin podwyżki stóp przez FED, przynajmniej teoretycznie (po wczorajszych zapiskach z marcowego posiedzenia) znów jest „w grze”. Dzisiejsze dane makro z USA nie były znaczące, ale i tak lepsze od oczekiwań. Cotygodniowe bezrobocie wyniosło 281 tys. wobec szacowanego odbicia do 285 tys., a zapasy hurtowników zwiększyły się w lutym o 0,3 proc. m/m. Jutro kalendarz dla USA też będzie ubogi – o 14:30 mamy ceny importu i eksportu za marzec, a o godz. 20:00 dane nt. budżetu federalnego.

Wsparcie, jakim było minimum z końca marca na 1,0712 zostało złamane. Kolejna ważna strefa to rejon 1,0635-50. Potem już okolice 1,0461-1,0500. Zasięg z formacji RGR, która jest realizowana zakłada nieznaczne zejście poniżej marcowego dołka – 1,0420.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.